Współpraca z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Azimuthe Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w sprawie programu współpracy projektowej. Celem współpracy jest przede wszystkim wzajemne wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz inicjowanie działań zmierzających do efektywnego transferu wiedzy i technologii do biznesu.

Współpraca z Mazowieckim Klastrem ICT

Z przyjemnością informujemy, że Azimuthe Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Mazowieckim Klastrem ICT (Klaster Kluczowy) w ramach wzmocnienia potencjału konkurencyjnego poprzez wdrażanie i komercjalizację technologii teleinformatycznych i produktów innowacyjnych.

Współpraca z Klastrem Przemysłów Kreatywnych w Bydgoszczy

Jest nam naprawdę miło poinformować, że Azimuthe Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Klastrem Przemysłów Kreatywnych w Bydgoszczy w ramach której przeprowadzone zostanie szereg prac badawczych i rozwojowych.