Projekt 1

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie innowacyjnego skanera umożliwiającego identyfikację towaru w oparciu o kod EAN i jednoczesne skanowanie danych z etykiet/opakowań”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

Zapytanie ofertowe

Wybór dostawcy


Projekt 2

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie zaawansowanego technologicznie mechanizmu sterowania obszarem roboczym w celu skanowania nieruchomą głowicą danych produktowych z opakowań”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu.

Zapytanie ofertowe

Wybór dostawcy